10% reducere la 5-9 rezerve comandate, și 20% reducere de la 10 rezerve

Livrare gratuită

Politica de Confidențialitate

STORM MEDIA TECHNOLOGY
POLITICA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
GDPR, Noțiuni generale

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, cunoscut ca și GDPR (General Data Protection Regulation) prevede că orice operator / entitate care prelucrează date cu caracter personal trebuie să aplice cerințele acestui Regulament și să ofere într-un mod transparent informații cu privire la modul în care sunt prelucrate datele.
Siguranța datelor dumneavoastră este importantă pentru noi, de aceea tratăm cu seriozitate orice aspect privind protecția datelor dumneavoastră. Mai mult, în acest plan va oferim mai multe posibilități în cadrul magazinului online, contribuind la alegerea celei mai bune soluții pentru spațiul dumneavoastră.

Necesitatea prelucrării datelor

Având în vedere necesitatea conformării cu dispozițiile GDPR, precum și grija de datele dumneavoastră cu caracter personal (care pot include nume, prenume, adresa e-mail s.a., în funcție de scopul prelucrării) care se regăsesc în baza noastră de date, va informăm că acestea sunt utilizate doar în scopul îndeplinirii cu succes a proceselor desfășurate în relația cu dumneavoastră, cum ar fi: rezervări produse, vânzări, derulări comenzi, transport și livrări, garanții și service, întreținerea relațiilor cu clienții, serviciul suport clienți etc.
Ne dorim să fiți informați asupra modului în care sunt folosite informaţiile pe care ni le comunicați, și în acest sens vă rugăm să consultați cu atenție pezentul document pentru a vă cunoaște drepturile privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Cum ne puteți contacta

În cazul în care aveți neclarități sau doriți mai multe informații suplimentare legate de protecția datelor, va rugăm să ne transmiteți un e-mail la adresa [email protected] și vă vom răspunde în cel mai scurt timp.

APLICAREA GDPR ÎN CADRUL STORM MEDIA TECHNOLOGY SRL

În cadrul STORM MEDIA TECHNOLOGY SRL prelucrăm datele cu caracter personal exclusiv în cadrul dispozițiilor legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal, aplicând Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

DEFINIȚII:

Operator: Operatorul responsabil pentru prelucrarea datelor este STORM MEDIA TECHNOLOGY SRL, înmatriculată la Registrul Comerțului cu Nr. J40/2043/2016, CUI RO35639369, cu sediul social în București, Sector 3, Strada Eufrosina Popescu, nr. 46.
Cookies: Un cookie este un fișier de mici dimensiuni, format de regulă din litere și cifre. Acesta este descărcat în memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (smartphone, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.
Persoana vizată în sensul Regulamentului GDPR: persoană fizică identificată sau identificabilă prin următoarele elemente de identificare: nume, număr de identificare, date de localizare, identificator online, sau prin elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. Persoana vizată poate fi solicitantul unui serviciu oferit de către Operator, precum și orice altă persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt transmise către Operator (cu titlu exemplificativ de client sau potențial client, utilizator al site-ului Operatorului etc.).
Categorii de date prelucrate: Datele cu caracter personal (numele, prenumele, data nașterii, adresa, nr. de telefon, adresa de e-mail, etc.). Aceste date sunt prelucrate de către STORM MEDIA TECHNOLOGY SRL doar în situația în care introduceți aceste date într-o rubrică de pe site sau ni le transmiteți prin e-mail. Prelucrarea datelor personale înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

SCOPURILE ȘI TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR:

Conform Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislației conexe, scopurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră personale vizează strict relația dintre Operator și persoana vizată. Informațiile pe care ni le furnizați sunt tratate cu maximă confidențialitate și exclusiv în scopurile pentru care au fost colectate.

CONTRACTAREA ȘI ADMINISTRAREA RELAȚIEI CU CLIENȚII:
Accesarea site-ului:

La fiecare accesare de către un utilizator a unei pagini din oferta noastră și la fiecare deschidere a unui fișier, datele de acces sunt salvate de către noi și parțial de către terți sub formă unor fișiere de tip protocol. Fiecare set de date cuprinde: pagină de internet de pe care accesați pagină noastră, adresa IP, dată și ora accesului, solicitarea clientului, codul de răspuns http, cantitatea de date transferată, informații despre programul de navigare și sistemul de operare folosit de dumneavoastră.

Localizarea geografică:

Prin intermediul localizării geografice, cu ajutorul adresei IP, este posibilă din punct de vedere tehnic estimarea locației utilizatorului de internet. Pentru a putea vizualiza direct ofertele și produsele, este stocată și utilizată adresa IP în scopul localizării geografice. Anumite date de trafic (cum sunt adresele IP sau alți identificatori ai dispozitivelor cu care ne accesați site-ul) pot fi în anumite circumstanțe date cu caracter personal și pe care le vom trata că atare.

Date pentru contul de client:

În momentul creării unui cont de client cu ajutorul opțiunii „client nou”, datele dumneavoastră vor fi salvate în baza de date a companiei STORM MEDIA TECHNOLOGY SRL. Aveți posibilitatea de a solicita oricând ștergerea datelor dumneavoastră și a contului dumneavoastră de client. În cazul în care plasați o comandă pe site-ul nostru, datele vor fi prelucrate în scopul desfășurării procesului de vânzare.

Date pentru plasarea unei comenzi:

Datele cu caracter personal stocate vor fi utilizate în scopul derulării contractelor și procesării solicitărilor dumneavoastră. Ulterior finalizării derulării contractului sau solicitării dumneavoastră, datele dumneavoastră sunt salvate țînând cont de termenele de păstrare conform legislației fiscale și comerciale și acolo unde este cazul pe o durată necesară pentru protejarea drepturilor Operatorului.

Datele pentru serviciul newsletter:

În momentul în care vă oferiți datele pentru a beneficia de serviciul nostru de newsletter, datele dumneavoastră sunt utilizate de STORM MEDIA TECHNOLOGY SRL doar în scopul trimiterii de mesaje de marketing direct. Prin acțiunile de marketing direct vă putem ține la curent cu produsele, serviciile și campaniile noastre, respectând dispozițiile legale în vigoare. Utilizarea datelor încetează de îndată ce renunțați la serviciul newsletter. Aveți posibilitatea de a renunța oricând și în mod gratuit la serviciul newsletter prin bifarea opțiunii „Dezabonare” sau trimiterea unui email la adresa [email protected] prin care solicitați în mod expres dezabonarea.

Administrarea afacerii: POLITICA COOKIES

Pentru a va îmbunătăți experiența de navigare online, folosim cookie-uri care facilitează utilizarea magazinului online de către vizitatori.
Rolul cookie-urilor este de a asigura o interacțiune rapidă și facilă între utilizatori și site-ul web și pentru ca utilizatorii să-și poată relua cu ușurință activitățile la următoarele accesări a site-ului web, vizitat anterior. Practic, cookie-urile spun serverului care sunt paginile ce trebuie afișate utilizatorului, fără ca acesta să fie nevoit să-și amintească paginile în care a navigat sau să navigheze în întreg site-ul de la început.
În situația în care vom intenționa să prelucrăm datele dvs cu caracter personal într-un alt scop decât cele menționate mai sus, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioară, informații privind scopul secundar respectiv și orice informații relevante.

DREPTURILE DVS ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE
Drepturile persoanei vizate și cum pot fi exercitate

Potrivit Regulamentului GDPR, în calitate de persoană vizată beneficiați de un cumul de drepturi, respectiv:
a. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
b. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificări le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.
c. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.
d. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.
e. Dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un al operator.
f. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.
g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
h. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastră nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

Exercitarea drepturilor

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, va rugăm să va adresați prin cerere scrisă, datată și semnată la adresa e-mail: [email protected], ori la adresa poștală: București, Sector 3, Strada Eufrosina Popescu, nr. 46, în atenția responsabilului cu protecția datelor.
În termen de cel mult o lună, calculat de la primirea cererii dumneavoastră, vi se vor furniza informații privind acțiunile întreprinse sau, acolo unde este cazul, privind motivele pentru care nu pot fi luate măsurile solicitate. Menționăm că pentru a da curs unei cereri de acces la date cu caracter personal vom lua toate măsurile rezonabile pentru a verifica identitatea persoanei vizate.
De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de răspuns menționat mai sus poate fi prelungit cu cel mult două luni în situația în care este necesar, țînându-se cont de complexitatea și numărul cererilor, urmând să va informăm cu privire la acest aspect, dacă va fi cazul.

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Destinatarii care prelucrează datele cu caracter personal în cadrul Uniunii Europene au obligația respectării acelorași prevederi legale, oferind același nivel de protecție ca și Operatorul.
Transmiterea datelor în scopul procesării comenzilor
Datele cu caracter personal stocate de STORM MEDIA TECHNOLOGY SRL sunt transmise colaboratorilor noștri în scopul finalizării / livrării comenzilor. Spre exemplu, vor fi transmise datele dumneavoastră către firmele de curierat, în cazul în care optați pentru livrarea comenzii prin curier.
În cazul în care selectați opțiunea de a achita online cu plata cu un card bancar, este important să șțiți că această operațiune se desfășoară într-un mod sigur pe site-ul pus la dispoziție de procesatorul de plăți, iar STORM MEDIA TECHNOLOGY SRL transmite către procesatorul de plăți doar date referitoare la comanda dumneavoastră (STORM MEDIA TECHNOLOGY SRL nu accesează și nu procesează nicio dată personală referitoare la cardul bancar).

Transmiterea datelor în scopul funcționării serviciului newsletter

Pentru a fi siguri că acest serviciu funcționează la parametrii doriți, folosim un terț specializat în domeniul livrării e-mailurilor. Puteți oricând renunța la serviciul newsletter – fie din contul dumneavoastră pe site, fie prin transmiterea unui mail la adresa [email protected] prin care solicitați în mod expres dezabonarea.

Transmiterea datelor către instituții publice, instanțe de judecată, precum și autorități competente să cerceteze săvârșirea faptelor penale

În cazuri speciale, atunci când se impune acest lucru prin lege, compania STORM MEDIA TECHNOLOGY SRL poate să ofere instituțiilor competențe informații cu privire la datele cu caracter personal.

Transmiterea datelor către alți terți

Pentru a vă oferi o experiență cât mai plăcută în mediul online, ne preocupăm constant să îmbunătățim / realizăm mentenanță programelor software utilizate. În acest sens, avem încheiate contracte de dezvoltare cu firme specializate în domeniul programării și al mentenanței software.

Plugin-uri de rețele sociale

Pagina noastră de internet utilizează plugin-uri de la operatorii de rețele sociale (de ex.: www.facebook.com). Toate plugin-urile de rețele sociale de pe pagina noastră de internet sunt marcate clar și distinct.

Serviciul de analiză web Google Adwords/Analytics

Pagina noastră de internet utilizează serviciul de analiză web „Google Adwords/Analytics” al societății Google Inc., în scop statistic.

Această pagină de internet utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză al web-ului pus la dispoziție de Google, Inc. („Google”), care la rândul sau, utilizează cookies. Informația generată de cookie despre modul dumneavoastră de utilizare al site-ului va fi transmis și stocat pe serverele Google din SUA.

În cazul în care anonimizarea adresei IP este activată, IP-ul dumneavoastră va fi scurtat în spațiul statelor membre al Uniunii Europene sau a altor terți membrii ai Spațiului Economic European. Doar în cazuri excepționale, adresa IP întreagă va fi transmisă către un server Google în SUA și scurtată acolo. Anonimizarea IP este activată pentru acest site. Google va folosi această informație în numele operatorului acestui site pentru scopul evaluării utilizării dumneavoastră a site-ului, va genera rapoarte despre activitatea pe site pentru operatori de pagini web și le va furniza și alte servicii legate de activitatea site-ului și utilizarea internetului.

Adresa IP pe care o transmite browserul dumneavoastră nu va fi asociată cu alte date deținute de către Google. Puteți refuză utilizarea cookie-urilor, prin selectarea setărilor adecvate ale browserului dumneavoastră, însă în această situație s-ar putea să nu mai puteți utiliza toate funcționalitățile site-ului. Puteți, de asemenea, opta pentru a nu mai utiliza Google Analytics pe viitor prin descărcarea și instalarea Google Analytics Opt-out Browser Addon pentru browserul dumneavoastră: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Notă: Informații suplimentare sunt disponibile pe paginile: Google Analytics terms of service și Google Analytics .

Transmiterea datelor către organizații din afară UE

În mod excepțional, datele dvs ar putea fi transferate sau ar putea fi accesate și de entități din afara Uniunii Europene, inclusiv în țări cărora UE nu le recunosc un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal. Aceste situații apar în special atunci când vorbim de utilizarea unor platforme/programe/instrumente online pentru procesarea comenzilor, promovare sau infrastructură IT aferentă. Spre exemplu, în cazul folosirii infrastructurii Amazon Web Services sau a unor aplicații oferite de Google sau Microsoft, deși infrastructura ca atare se află în Uniunea Europeană, ea poate fi accesată de organizațiile mamă din țara de origine. În toate situațiile de acest gen, STORM MEDIA TECHNOLOGY SRL va lua măsurile necesare pentru a se asigura că datele dvs sunt protejate, cum ar fi clauzele contractuale standard emise de organismele europene sau certificări relevante în materie și recunoscute în interiorul Uniunii Europene.

BAZA LEGALĂ

Pentru mai multe detalii puteți consulta baza legală:
Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind liberă circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (accesibil la http://dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016 ).

Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

Clauzele contractuale standard (CCS) la linkul:https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/dată-protection/internațional-dimension-dată-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Conectați-vă la contul dvs. personal

Email
Parolă

Înregistrare

Nume *
E-mail *
Password *